Muistijooga®

Jooga on kokonaisvaltainen (holistinen) kehon ja mielen harjoitusmuoto. Muistijooga keskittyy erityisesti aivojen aktivointiin. Se pyrkii ylläpitämään ikääntyvän harjoittajan toiminnallisia (kognitiivisia) kykyjä sekä aivojen hyvinvointia ja muistitoimintaa.

Kognitio merkitsee kykyä puhua, ajatella, muistaa ja suunnitella. Kognitiivisen toimintakyvyn muotoja ovat kielelliset taidot, tarkkaavuus, havaitseminen, muistaminen, toiminnanohjaus ja liiketaidot.

Tutkimuksissa on havaittu, että muistisairaudet kehittyvät 10–20 vuotta ennen varsinaista puhkeamistaan. Muistihäiriöiden ennalta ehkäiseminen on Muistijoogan keskeisiä tavoitteita.

Muistijooga on tarkoitettu + 50-vuotiaille ja kaikille, jotka kokevat tarvetta aivojumppaan ja joiden liikunnallinen kyky riittää helpon perusjoogaharjoituksen tekemiseen.